EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:196:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 196, 24. juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 196
40. årgang
24. juli 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1412/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for høståret 1997/98 af de månedlige forhøjelser af interventionsprisen for korn

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1413/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for høståret 1997/98 af de månedlige forhøjelser af interventionsprisen for uafskallet ris

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1414/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af priserne, støtten og tilbageholdelsen for olivenolie samt af den maksimale garantimængde

4

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1415/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af støtten for spindhør og hamp samt af det beløb, der tilbageholdes til finansiering af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre

6

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1416/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for produktionsåret 1998 af basisprisen og af sæsonreguleringen af basisprisen for fårekød

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1417/97 af 22. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 822/87 om den fælles markedsordning for vin

10

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1418/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af orienteringspriserne for vin

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1419/97 af 22. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2332/92 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet og af forordning (EØF) nr. 4252/88 om fremstilling og afsætning af hedvine produceret i Fællesskabet

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1420/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for 1997-høsten af præmier for tobak i blade pr. sortsgruppe

14

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1421/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse for produktionsårene 1998/99 og 1999/2000 om støtten for frø

16

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1422/97 af 22. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1423/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 48. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1464/96

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1424/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1425/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1426/97 af 22. juli 1997 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF toldkodeks

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2037/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 832/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2275/96 om specifikke foranstaltninger for levende planter og blomsterdyrkningens produkter

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1588/94 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler, som Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2245/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91 og 0714 90 11 med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT)

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 3582/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2073/92 om fremme af forbruget i Fællesskabet og udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af mængder for indførsel af bananer med henblik på forsyning af Fællesskabet i fjerde kvartal af 1997 (1)

52

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1434/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1267/94 om anvendelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande om gensidig anerkendelse af visse former for spiritus

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1435/97 af 23. juli 1997 om bestemmelse af de medlemsstater, i hvilke der kan gennemføres salgskampagner til fremme af forbruget af druesaft i produktionsåret 1996/97

58

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 584/92 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

60

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1437/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af den minimumspris, der skal betales producenterne, og oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede figner samt produktionsstøttebeløbet for tørrede figner og om ændring af forordning (EØF) nr. 626/85

62

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/97 af 23. juli 1997 om fravigelse for Spanien af handelsnormerne for meloner

64

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1439/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, indgivet i juli 1997 om importlicenser for kød i forbindelse med det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved interimsaftalen mellem EF og Republikken Slovenien

65

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1440/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af importtold for ris

66

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1441/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, indgivet i juli 1997 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 2512/96 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien

69

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1442/97 af 23. juli 1997 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

71

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1443/97 af 23. juli 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

73

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1444/97 af 23. juli 1997 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til traktaten

75

 

*

Kommissionens 21. direktiv 97/45/EF af 14. juli 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1)

77

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/458/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. juli 1997 om ændring af beslutning 97/272/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i Kenya (1)

79

  

97/459/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. juli 1997 om ændring af beslutning 97/273/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i Uganda (1)

80

  

97/460/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. juli 1997 om ændring af beslutning 97/274/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i Tanzania (1)

81

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top