Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:184:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 184, 12. juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 184
40. årgang
12. juli 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/97 af 11. juli 1997 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af byg til alle tredjelande

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1338/97 af 11. juli 1997 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af rug til alle tredjelande

4

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1339/97 af 11. juli 1997 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af blød hvede til alle tredjelande

7

 

*

Kommissionens forordning (EG) nr. 1340/97 af 11. juli 1997 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1808/95 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter, industri- og fiskerivarer og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter

10

 

*

Kommissionens forordning (EG) nr. 1341/97 af 11. juli 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag II

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1342/97 af 11. juli 1997 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 185. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1343/97 af 11. juli 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

*

Kommissionens direktiv 97/38/EF af 20. juni 1997 om ændring af bilag C til Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af Rådets direktiv 89/48/EØF (1)

31

 

*

Rådets direktiv 97/41/EF af 25. juni 1997 om ændring af direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i henholdsvis frugt og grøntsager, korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

33

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/428/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. juli 1996 om godkendelse af et finsk støtteprogram og andre dertil knyttede foranstaltninger til gennemførelse af især artikel 141 i akten vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (Kun den finske og den svenske udgave er autentiske)

50

  

97/429/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. juni 1997 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (1)

53

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top