Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:156:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 156, 13. juni 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 156
40. årgang
13. juni 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/97 af 12. juni 1997 om fastlæggelse af udløsningsmængderne for importtillægstolden for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/97 af 12. juni 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1556/96 om indførelse af en ordning med importlicenser for visse frugter og grøntsager fra tredjelande

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/97 af 12. juni 1997 om komplettering af bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1066/97 af 12. juni 1997 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 581/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Belgien

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/97 af 12. juni 1997 om sjette ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/97 af 12. juni 1997 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1069/97 af 12. juni 1997 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Egypten, Indien og Pakistan

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1070/97 af 12. juni 1997 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

34

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1071/97 af 12. juni 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1629/96 omhandlede licitation

42

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1072/97 af 12. juni 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1630/96 omhandlede licitation

43

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1073/97 af 12. juni 1997 om bud for udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1631/96 omhandlede licitation

44

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1074/97 af 12. juni 1997 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 530/97 omhandlede licitation

45

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1075/97 af 12. juni 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

46

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1076/97 af 12. juni 1997 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastlæggelse af, i hvilket omfang de nuværende ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes

48

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1077/97 af 12. juni 1997 om ophævelse af forordning (EF) nr. 978/97 om eksportafgifter i kornsektoren

50

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1078/97 af 12. juni 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

51

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1079/97 af 12. juni 1997 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

53

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/367/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 1997 om konstatering af, at udnyttelse af geografiske områder med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie eller gas ikke i Det Forenede Kongerige betragtes som virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), nr. i), i Rådets direktiv 93/38/EØF, og at foretagender, der udøver denne virksomhed, ikke i Det Forenede Kongerige anses for at have særlige eller eksklusive rettigheder i medfør af direktivets artikel 2, stk. 3, litra b) (Kun den engelske udgave er autentisk) (1)

55

  

97/368/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. juni 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i Kina (1)

57

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks

59

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/97 af 10. juni 1997 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

59

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# 97/333/EF: Kommissionens Beslutning af 23. april 1997 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1993, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (Kun de spanske, danske, tyske, græske, engelske, franske, italienske, nederlandske og portugisiske udgaver er autentiske)

59

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top