Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:060:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 60, 1. marts 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 60
40. årgang
1. marts 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 363/97 af 28. februar 1997 om levering af korn som fødevarehjælp

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 364/97 af 28. februar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

4

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 365/97 af 28. februar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 366/97 af 28. februar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 367/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 368/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 369/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 370/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 371/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af importtold for korn

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 372/97 af 28. februar 1997 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 373/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 374/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 375/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 376/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 377/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 378/97 af 28. februar 1997 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse produkter inden for oksekødssektoren

34

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 379/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 380/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 381/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

42

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 382/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

45

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 383/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II

47

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 384/97 af 28. februar 1997 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 177. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

49

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 385/97 af 28. februar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1507/96 om åbning og forvaltning af visse importtoldkontingenter for råt rørsukker til forsyning af raffinaderierne i Fællesskabet

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 386/97 af 28. februar 1997 om berigtigelse af den engelske og svenske udgave af forordning (EF) nr. 2257/94 om kvalitetsnormer for bananer og af den spanske udgave af forordning (EF) nr. 2898/95 om bestemmelser for kontrollen med, om kvalitetsnormerne for bananer overholdes

53

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 387/97 af 28. februar 1997 om udstedelse af eksportlicenser for forarbejdede frugter og grøntsager

54

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 388/97 af 28. februar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

55

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 389/97 af 28. februar 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

57

 

*

Europa-Parlamentets OG Rådets Direktiv 96/100/EF af 17. februar 1997 om ændring af bilaget til direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

59

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/155/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 24. februar 1997 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

61

  

97/156/EF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 24. februar 1997 om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget

62

  

Kommissionen

  

97/157/EF, Euratom:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 12. februar 1997 om behandling af indtægter tjent af institutter for kollektiv investering i forbindelse med gennemførelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom om fastlæggelse af bruttonationalindkomsten i markedspriser (1)

63

  

97/158/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. februar 1997 om ændring af afgrænsningen af bjergområderne i Frankrig i henhold til Rådets direktiv 75/268/EØF (Kun den franske udgave er autentisk)

64

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top