EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:052:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 52, 22. februar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 52
40. årgang
22. februar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker

1

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 323/97 af 21. februar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2406/96 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer

8

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 324/97 af 21. februar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2190/96 for så vidt angår ordning B for udstedelse af eksportlicencser for frugt og grøntsager

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 325/97 af 21. februar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 326/97 af 21. februar 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

13

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/135/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 17. februar 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling som følge af beslutningen om at fordoble bankens aktiekapital

15

  

RESOLUTION Nr. 59 Udvidelse af den autoriserede aktiekapital samt aktietegning

16

  

97/136/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 17. februar 1997 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF fortsat at anvende de gældende punktafgiftsnedsættelser eller -fritagelser for visse typer mineralolie, der anvendes til særlige formål

18

  

Kommissionen

  

97/137/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. februar 1997 om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til grundig behandling med henblik på eventuel optagelse af prosulfuron og cyclanilid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, er fuldstændigt (1)

20

  

97/138/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. februar 1997 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (1)

22

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top