EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:048:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 48, 19. februar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 48
40. årgang
19. februar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 285/97 af 17. februar 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 738/92 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn af bomuld med oprindelse i Brasilien og Tyrkiet

1

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 286/97 af 17. februar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 287/97 af 17. februar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 288/97 af 17. februar 1997 om ændring af bilag I i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif samt om ophævelse af visse klassificeringsforordninger

7

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 289/97 af 18. februar 1997 om udstedelse af importlicenser på særlige betingelser for forarbejdede tomater med oprindelse i Tyrkiet

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 290/97 af 18. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 291/97 af 18. februar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning Nr. 292/97/EF af 19. december 1996 om opretholdelse af nationale bestemmelser vedrørende forbud mod anvendelse af visse tilsætningsstoffer under fremstillingen af en række specifikke levnedsmidler

13

 

*

Europa-Parlamentets OG Rådets Direktiv 96/83/EF af 19. december 1996 om ændring af direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler

16

 

*

Europa-Parlamentets OG Rådets Direktiv 96/84/EF af 19. december 1996 om ændring af direktiv 89/398/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring

20

 

*

Kommissionens Direktiv 97/8/EF af 7. februar 1997 om ændring af Rådets direktiv 74/63/EØF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (1)

22

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/124/EKSF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 30. juli 1996 om Tysklands støtte til Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Sachsen) (Kun den tyske udgave er autentisk)

31

  

97/125/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. januar 1997 om tilladelse til at forsyne pakninger med frø af olie- og spindplanter med de foreskrevne angivelser og om ændring af beslutning 87/309/EØF om tilladelse til at forsyne pakninger med frø af visse foderplanter med de foreskrevne angivelser

35

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top