Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:019:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 19, 22. januar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 19
40. årgang
22. januar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 92/97 af 20. januar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 93/97 af 21. januar 1997 om opgørelser over forsyning af De Kanariske Øer og Madeira med visse produkter fra oksekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet i første halvår af 1997

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 94/97 af 21. januar 1997 om berigtigelse og ændring af forordning (EF) nr. 322/96 om gennemførelsesbestemmelser for offentlig oplagring af skummetmælkspulver

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 95/97 af 21. januar 1997 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 68/97 om ændring af forordning (EF) nr. 2805/95 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 96/97 af 21. januar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 97/97 af 21. januar 1997 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 1997 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1600/95, kan imødekommes

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 98/97 af 21. januar 1997 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 99/97 af 21. januar 1997 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 100/97 af 21. januar 1997 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 101/97 af 21. januar 1997 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet

23

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse nr. 102/97/EF af 16. december 1996 om et EF-handlingsprogram vedrørende forebyggelse af narkotikamisbrug som led i indsatsen inden for folkesundhed (1996-2000)

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/75/EKSF:

 
 

*

Afgørelse nr. 2/96 truffet af associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side den 13. december 1996 om eksport af visse EKSF- stålprodukter fra Rumænien til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af den ordning med dobbeltkontrol, der etableredes ved Associeringsrådets afgørelse nr. 3/95)

32

  

Kommissionen

  

97/76/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 1996 om kontrolmetoder til bevarelse af kvægbesætningernes status som officielt tuberkulosefri i visse medlemsstater og regioner i medlemsstaterne (1)

34

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top