EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:016:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 16, 18. januar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 16
40. årgang
18. januar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 70/97 af 20. december 1996 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Republikken Bosnien-Hercegovina, Republikken Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om indførsel af vin med oprindelse i Republikken Slovenien

1

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 71/97 af 10. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, som indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler fra Den Kinesiske Folkerepublik og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96

55

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 72/97 af 17. januar 1997 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i januar 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

64

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 73/97 af 17. januar 1997 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i januar 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken Litauen

66

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 74/97 af 17. januar 1997 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

68

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 75/97 af 17. januar 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende varer fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet

72

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 76/97 af 17. januar 1997 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

74

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 77/97 af 17. januar 1997 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i januar 1997 for visse oste kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien

76

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 78/97 af 17. januar 1997 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 174. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

78

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 79/97 af 17. januar 1997 om udstedelse af eksportlicenser for forarbejdede frugter og grøntsager

80

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 80/97 af 17. januar 1997 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

81

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 81/97 af 17. januar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

83

 

*

Kommissionens Tyvende Direktiv 97/1/EF af 10. januar 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1)

85

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/39/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1996 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 og EØS- aftalens artikel 53 (Sag IV/35.518 - Iridium) (Kun den engelske udgave er autentisk) (1)

87

  

97/40/EF:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. december 1996 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

96

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 225 af 20. august 1990)

98

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top