EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:013:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 13, 16. januar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 13
40. årgang
16. januar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 50/97 af 15. januar 1997 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 51/97 af 15. januar 1997 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 52/97 af 15. januar 1997 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1464/96

5

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 53/97 af 14. januar 1997 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Malaysia

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 54/97 af 15. januar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 55/97 af 15. januar 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den fjerde dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2081/96

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 56/97 af 15. januar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 57/97 af 15. januar 1997 om fastsættelse af importtold for korn

21

 

*

Rådets direktiv 96/90/EF af 17. december 1996 om ændring af direktiv 92/118/EØF om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF

24

 

*

Rådets direktiv 96/91/EF af 17. december 1996 om ændring af direktiv 72/462/EØF om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande

26

 

*

Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/33/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 17. december 1996 om ændring af beslutning 95/514/EF om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande

31

  

97/34/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 17. december 1996 om ændring af Rådets beslutning 95/408/EF om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr

33

  

Kommissionen

  

97/35/EKSF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 14. januar 1997 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse profiler af jern og ulegeret stål med oprindelse i Tjekkiet og Ungarn

34

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2729/94 af 31. oktober 1994 om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 293 af 12. november 1994)

36

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 97/24/EF af 17. december 1996 om femte ændring af beslutning 95/32/EF om godkendelse af det østrigske program for gennemførelse af artikel 138 i akten vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 8 af 11. januar 1997)

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top