Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:296:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 296, 21. november 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 296
39. årgang
21. november 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2210/96 af 14. november 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 3076/95 om fordeling for 1996 mellem medlemsstaterne af fangstkvoter for fartøjer, der udøver fiskeri i Norges eksklusive økonomiske zone og fiskerizonen omkring Jan Mayen

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2211/96 af 20. november 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2212/96 af 20. november 1996 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 16. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1464/96

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2213/96 af 20. november 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

6

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2214/96 af 20. november 1996 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HCPI (1)

8

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2215/96 af 20. november 1996 om undtagelsesforanstaltninger for »Glühwein«

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2216/96 af 20. november 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2217/96 af 20. november 1996 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2218/96 af 20. november 1996 om fastsættelse af importtold for ris

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2219/96 af 20. november 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

44

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2220/96 af 20. november 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

46

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2221/96 af 20. november 1996 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

48

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2222/96 af 18. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød

50

 

*

Rådets Direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet

55

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

  

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens Henstilling nr. 86/96/KOL af 10. juli 1996 om et samordnet program for 1996 for offentlig kontrol med levnedsmidler

64

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top