EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:292:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 292, 15. november 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 292
39. årgang
15. november 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 af 28. oktober 1996 om indførsel af ris fra Egypten

1

 

*

Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder

2

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2186/96 af 14. november 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 536/93 om gennemførelsesbestemmelser for tillægsafgiften på mælk og mejeriprodukter

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2187/96 af 14. november 1996 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2188/96 af 14. november 1996 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2189/96 af 14. november 1996 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes

11

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2191/96 af 14. november 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2192/96 af 14. november 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/640/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land

27

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om tilpasning af ordningen for indførsel fra Egypten af ris med oprindelse i dette land

29

  

96/641/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 28. oktober 1996 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ændring af anordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

31

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten om ordningen for indførsel fra Egypten af appelsiner med oprindelse i dette land

32

  

Kommissionen

  

96/642/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 8. november 1996 om oprettelse af et rådgivende energiudvalg

34

  

96/643/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 13. november 1996 om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til indførsel af visse dyr og animalske produkter fra Bulgarien som følge af udbrud af mund- og klovesyge (1)

37

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top