Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:276:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 276, 29. oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 276
39. årgang
29. oktober 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2055/96 af 28. oktober 1996 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2056/96 af 28. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2057/96 af 28. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

5

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10

7

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2059/96 af 28. oktober 1996 om udsættelse af anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg i Sverige

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2060/96 af 28. oktober 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/618/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 16. oktober 1996 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for kartofler, dog ikke til udplantning, med oprindelse i Republikken Senegal

14

  

96/619/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 16. oktober 1996 om ændring af beslutning 95/233/EF om opstilling af lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af levende fjerkræ og rugeæg (1)

18

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top