EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:272:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 272, 25. oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 272
39. årgang
25. oktober 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2033/96 af 24. oktober 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1887/96 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/96 af 24. oktober 1996 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler

2

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2035/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af den fælles nedsættelseskoefficient til beregning af den foreløbige mængde bananer, der tildeles hver erhvervsdrivende i kategori A og B af toldkontingentet for 1997 (1)

6

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2036/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af en frist for ansøgning om refusion for erhvervsdrivende, der i 1995 indførte produkter henhørende under KN-kode 2309 90 31 med oprindelse i Norge i forbindelse med et toldkontingent

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2037/96 af 24. oktober 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2038/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2039/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2040/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2041/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2043/96 af 24. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

29

 

*

Kommissionens Direktiv 96/66/EF af 14. oktober 1996 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1)

32

 

*

Rådets Direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/614/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. maj 1996 om visse italienske offentlige støtteforanstaltninger til fordel for Breda Fucine Meridionali SpA (1)(Kun den italienske udgave er autentisk)

46

  

96/615/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 29. maj 1996 om videreførelse af afgiften på visse olieprodukter opkrævet til fordel for Institut français du pétrole for perioden 1993-1997 (1)(Kun den franske udgave er autentisk)

53

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top