EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:243:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 243, 24. september 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 243
39. årgang
24. september 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1829/96 af 16. september 1996 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse industriprodukter

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/96 af 20. september 1996 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/96 af 23. september 1996 om åbning og forvaltning af EF- toldkontingenter, der er konsolideret i GATT, for frugter og grøntsager, også forarbejdede, fra 1996

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/96 af 23. september 1996 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/96 af 23. september 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1318/96 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2456/93 for så vidt angår offentlig intervention

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1834/96 af 23. september 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for fjerde kvartal af 1996 og om indgivelse af nye ansøgninger (1)

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1835/96 af 23. september 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1836/96 af 23. september 1996 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet

29

 

*

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/556/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 16. september 1996 om beskikkelse af fire medlemmer af og otte suppleanter til Regionsudvalget

36

  

Kommissionen

  

96/557/EF:

 
 

*

AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalgets afgørelse nr. 1/96 af 2. september 1996 om undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til Kongeriget Swazilands særlige situation for så vidt angår landets produktion af garn (HS-kode 5402.52 og 5402.62)

38

  

96/558/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 2/96 truffet af AVS/EF- Toldsamarbejdsudvalget af 2. september 1996 om undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til den særlige situation for Fiji, Mauritius og Senegal, for så vidt angår produktionen af tunfiskefileter (loins) og - konserves

41

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top