Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:236:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 236, 18. september 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 236
39. årgang
18. september 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1796/96 af 17. september 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1143/96 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af blød hvede til alle tredjelande undtagen Ceuta, Melilla og en række AVS-lande

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/96 af 17. september 1996 om fastsættelse af gennemsnitsudbytterne i oliven og i olie for de sidste fire produktionsår 1991/92 til 1994/95

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1798/96 af 17. september 1996 om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1799/96 af 17. september 1996 om udstedelse af eksportlicenser uden forudfastsættelse af restitutionen i frugt- og grøntsagssektoren

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1800/96 af 17. september 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1801/96 af 17. september 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1802/96 af 17. september 1996 om ændring af importtold for korn

32

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/56/EF af 3. september 1996 om ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

35

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/57/EF af 3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug

36

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/58/EF af 3. september 1996 om ændring af direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler

44

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/549/Euratom, EKSF, EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side den 22. juli 1996 om eksport af jernaffald fra Rumænien til Fællesskabet

45

  

Kommissionen

  

96/550/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. september 1996 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Finland (Kun den finske udgave er autentisk)

47

  

96/551/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. september 1996 om anden ændring af beslutning 92/469/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark (Kun den danske udgave er autentisk)

49
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top