EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:198:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 198, 8. august 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 198
39. årgang
8. august 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1602/96 af 25. juli 1996 om særlige forvaltningsforanstaltninger for nordsøsild og om ændring af forordning (EF) nr. 3074/95

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1603/96 af 7. august 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1604/96 af 7. august 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1605/96 af 7. august 1996 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den første dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1464/96

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1606/96 af 7. august 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/96 af 6. august 1996 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1608/96 af 7. august 1996 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om af importrettigheder, indgivet i juli 1996 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1609/96 af 7. august 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler

30

 

*

Kommissionens Nittende Direktiv 96/41/EF af 25. juni 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1)

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/484/EKSF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. marts 1996 om delstaten Bayerns statsstøtte til EKSF- stålvirksomheden Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (Kun den tyske udgave er autentisk) (1)

40

  

96/485/EF:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. juli 1996 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

47

  

96/486/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 6. august 1996 om beskyttelsesforanstaltninger for venezuelansk encephalomyelitis i Mexico (1)

49

  

96/487/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 6. august 1996 om beskyttelsesforanstaltninger mod ondartet beskelersyge (dourine) i Rusland (1)

50

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top