EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:192:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 192, 2. august 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 192
39. årgang
2. august 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 1548/96 af 26. juli 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der anvendes i Grækenland og Italien, med undtagelse af Varese, på vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1549/96 af 1. august 1996 om åbning af en løbende licitation vedrørende salg af bageegnet blød hvede fra det tyske interventionsorgan med henblik på udførsel gennem »World Food Programme«

2

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1550/96 af 1. august 1996 om ændring af importtold for korn

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1551/96 af 1. august 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1552/96 af 1. august 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1553/96 af 1. august 1996 om fastsættelse for juli 1996 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/462/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side den 16. juli 1996 om ændring af afgørelse nr. 1/94 om fastsættelse af Associeringsrådets forretningsorden ved oprettelse af et rådgivende paritetisk udvalg

17

  

96/463/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 23. juli 1996 om udpegelse af det referenceorgan, som skal deltage i arbejdet med at gøre prøvemetoderne og vurderingen af prøveresultaterne ensartede for racerent avlskvægs vedkommende

19

  

96/464/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 25. juli 1996 om ophævelse af afgørelse 94/939/EF om supplerende makrofinansiel bistand til Den Slovakiske Republik

21

  

Kommissionen

  

96/465/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 3/96 truffet af Den Blandede Komité EF- Andorra den 15. juli 1996 om ændring af afgørelse nr. 7/91 om undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til Fyrstendømmet Andorras særlige situation, hvad angår landets produktion af visse forarbejdede landbrugsprodukter

22

  

96/466/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. juli 1996 om ændring af beslutning 86/473/EØF for så vidt angår listen over de virksomheder i Uruguay, der er godkendt til indførsel af kødprodukter til Fællesskabet (1)

24

  

96/467/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. juli 1996 om fastlæggelse af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kopipapir (1)

26

  

96/468/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 1996 om vejledende fordeling af strukturfondenes forpligtelsesbevillinger på de enkelte medlemsstater i perioden 1997 til 1999 vedrørende mål nr. 2 som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88

29

  

96/469/EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 30. juli 1996 om nedsættelse af et rådgivende udvalg vedrørende kræftforebyggelse (1)

31

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top