EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:180:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 180, 19. juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 180
39. årgang
19. juli 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1396/96 af 18. juli 1996 om fastsættelse af minimumsimportprisen for tørrede druer i produktionsåret 1996/97 og af den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis denne pris ikke overholdes

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1397/96 af 18. juli 1996 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenten for williams- og rochapærer, samt producentstøtten for disse pærer i sukkeropløsning og/eller i naturlig frugtsaft for produktionsåret 1996/97

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1398/96 af 18. juli 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af den minimumspris, der skal betales producenterne for tomater, samt af producentstøtten for produkter forarbejdet på basis af tomater

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1399/96 af 18. juli 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af støttebeløbet for dyrkning af visse sorter druer til tørring

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/96 af 18. juli 1996 om ændring af importtold for korn

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1401/96 af 18. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation og ophævelse af forordning (EF) nr. 1124/96

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1402/96 af 18. juli 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1403/96 af 18. juli 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

18

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/433/EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i rådet den 8. juli 1996 om visse foranstaltninger, der skal anvendes over for Kasakhstan vedrørende handel med visse jern- og stålprodukter, der henhører under EKSF-traktaten

28

  

Kommissionen

  

96/434/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 1996 om Italiens støtteforanstaltninger til fordel for virksomheder, hvis insolvens skyldes forpligtelsen til at tilbagebetale støtte ifølge de i henhold til traktatens artikel 92 og 93 vedtagne fællesskabsbeslutninger (Kun den italienske udgave er autentisk) (1)

31

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks

34

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top