Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:178:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 178, 17. juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 178
39. årgang
17. juli 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1370/96 af 15. juli 1996 om forlængelse af gyldigheden af den midlertidige antidumpingtold på importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Indonesien og Thailand

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/96 af 16. juli 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for tredje kvartal af 1996 (anden periode)

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1372/96 af 16. juli 1996 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 1996 i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1373/96 af 16. juli 1996 om overgangstilpasning af de særordninger for indførsel af ris, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2942/73, (EØF) nr. 999/90 og (EØF) nr. 862/91, med henblik på iværksættelse af den landbrugsaftale, der er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1374/96 af 16. juli 1996 om fastlæggelse af i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i juli 1996 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1375/96 af 16. juli 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1376/96 af 16. juli 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1377/96 af 16. juli 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

*

Kommissionens Direktiv 96/36/EF af 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motorkøretøjer (1)

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

96/429/EF, EKSF, Euratom:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 1996 om udnævnelse af et medlem ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

31

  

96/430/EF, EKSF, Euratom:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 1996 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

32

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top