EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:163:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 163, 2. juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 163
39. årgang
2. juli 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1258/96 af 25. juni 1996 om indgåelse af tillægget til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle støtte, der er foreskrevet i aftalen mellem Det Europæiske Økononiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien om fiskeri ud for Mauretanien for perioden 15. november 1995 til 31. juli 1996

7

  

TILLÆG TIL PROTOKOL om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle støtte, der er foreskrevet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien om fiskeri ud for Mauretanien, for perioden 15. november 1995 til 31. juli 1996

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1259/96 af 25. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/96 af 1. juli 1996 om definitiv fastsættelse for produktionsåret 1995/96 af støttebeløbet for bomuld fra den 1. juni 1995 til den 31. marts 1996

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1261/96 af 1. juli 1996 om udarbejdelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for vinprodukter, der er omfattet af den særlige ordning i artikel 2-5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/96 af 1. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1059/83 om oplagringskontrakter for bordvin, druemost, koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/96 af 1. juli 1996 om ændring af bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/92

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/96 af 1. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3886/92 om gennemførelsesbestemmelser for de præmieordninger, der er fastsat i oksekødssektoren

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/96 af 1. juli 1996 om hasteforanstaltninger til beskyttelse af bestandene af nordsøsild

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/96 af 1. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1960/95 om midlertidige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med indgangspriser for druesaft og druemost og forordning (EF) nr. 2309/95 om overgangsforanstaltninger ved import af druesaft og druemost fra Cypern

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1267/96 af 1. juli 1996 om fastsættelse for juni 1996 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1268/96 af 1. juli 1996 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

34

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1269/96 af 1. juli 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1270/96 af 1. juli 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1271/96 af 1. juli 1996 om ændring af importtold for korn

40

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/392/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 20. juni 1996 om ændring af beslutning 94/807/EF om et særprogram for forskning og teknologisk udvikling, herunder demonstration, inden for samarbejde med tredjelande og internationale organisationer (1994-1998)

43

  

Kommissionen

  

96/393/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 1996 om ændring af beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (1)

45

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top