Help Print this page 

Document L:1996:153:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 153, 27. juni 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 153
39. årgang
27. juni 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1150/96 af 26. juni 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1151/96 af 26. juni 1996 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 45. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1813/95

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/96 af 26. juni 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/96 af 26. juni 1996 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/96 af 26. juni 1996 om forsyningsopgørelsen for Azorerne og Madeira for svinekødsprodukter for produktionsåret 1996/97 og om ændring af forordning (EØF) nr. 1725/92

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/96 af 26. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 2319/95 om fastlæggelse af de mængder, der tillægges importørerne af de kvantitative kontingenter, der gælder for 1996 for visse varer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/96 af 26. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende varer hidrørende fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/96 af 26. juni 1996 om anden ændring af forordning (EF) nr. 1371/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/96 af 26. juni 1996 om anden ændring af forordning (EF) nr. 1372/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/96 af 26. juni 1996 om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for 1996/97 for Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer vedrørende sukker som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 og (EØF) nr. 1601/92

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1160/96 af 26. juni 1996 om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for 1996/97 af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med sukker som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/96 af 26. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2999/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter, og fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse, for så vidt angår perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1162/96 af 26. juni 1996 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2544/95

37

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1163/96 af 26. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1164/96 af 26. juni 1996 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1165/96 af 26. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

43

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1166/96 af 26. juni 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/386/EF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 26. februar 1996 om indgåelsen af aftalememoranda mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer

47

  

AFTALEMEMORANDUM mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer

48

  

AFTALEMEMORANDUM mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer

53
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top