EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:146:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 146, 20. juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 146
39. årgang
20. juni 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1096/96 af 19. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1097/96 af 19. juni 1996 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 44. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1813/95

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1098/96 af 19. juni 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1099/96 af 19. juni 1996 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1981/94 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse varer med oprindelse i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Malta, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og de besatte områder, og om retningslinjer for forlængelse og tilpasning af disse toldkontingenter

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/96 af 19. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2224/92 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af De Kanariske Øer med humle

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1101/96 af 19. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2225/92 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af Madeira med humle

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/96 af 19. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1474/95 og om fastsættelse af de disponible mængder for ansøgninger, der indgives fra den 15. maj 1996

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/96 af 19. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1104/96 af 19. juni 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

34

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1105/96 af 19. juni 1996 om fastsættelse af importtold for korn

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1106/96 af 19. juni 1996 om fastsættelse af importtold for ris

39

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/369/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. marts 1996 om skattemæssige afskrivningsfordele for tyske selskaber (1)(Kun den tyske udgave er autentisk)

42

  

96/370/Euratom, EKSF, EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. februar 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

49

  

96/371/Euratom, EKSF, EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. marts 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

50

  

96/372/Euratom, EKSF, EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. april 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

52

  

96/373/Euratom, EKSF, EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. maj 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

54

  

96/374/Euratom, EKSF, EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. juni 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

56

  

96/375/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. juni 1996 om udførelse af EF-forsøg med og -analyser af formerings- og plantemateriale af visse arter i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 92/33/EØF

58

  

96/376/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. juni 1996 om udførelse af EF-forsøg med og -analyser af formerings- og plantemateriale af visse arter i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 91/682/EØF

59

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top