EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:138:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 138, 11. juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 138
39. årgang
11. juni 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1036/96 af 10. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød i perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1037/96 af 10. juni 1996 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2456/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår offentlig intervention

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1038/96 af 10. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 922/96 om åbning af en løbende licitation vedrørende salg af bageegnet blød hvede fra det tyske interventionsorgan med henblik på udførsel gennem »World Food Programme«

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1039/96 af 10. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1040/96 af 10. juni 1996 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1041/96 af 10. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1042/96 af 10. juni 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

16

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/357/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 1996 om ændring af beslutning 95/357/EF om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, om nærmere regler for den kontrol, som Kommissionens veterinærsagkyndige skal føre, og om ophævelse af beslutning 94/24/EF (1)

18

  

96/358/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 1996 om støtteberettigelsen af visse medlemsstaters forventede udgifter i 1996 til uddannelse af nationalt personale, der skal deltage i kontrolaktiviteterne under den fælles fiskeripolitik (Kun de spanske, tyske, engelske, franske, nederlandske, portugisiske, finske og svenske udgaver er autentiske)

21

  

96/359/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. juni 1996 om tredje ændring af beslutning 95/296/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland (1)

23

  

96/360/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. juni 1996 om bemyndigelse af Irland til at tilpasse metoden til beregning af celletallet i komælk (Kun den engelske udgave er autentisk) (1)

25

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top