EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:135:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 135, 6. juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 135
39. årgang
6. juni 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1007/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1008/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1009/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 42. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1813/95

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1010/96 af 5. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1072/95 og om forhøjelse til 1 600 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1011/96 af 5. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 606/96 og om forhøjelse til 700 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1012/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af det højeste niveau for tilbagekøbsprisen for væksthustomater for juni 1996

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af interventionstærsklen for blomkål, ferskner, nektariner og citroner for produktionsåret 1996/97

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1014/96 af 5. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1489/95 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1015/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner fra produktionsåret 1995/96

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1016/96 af 5. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1687/95 om den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer vedrørende forarbejdede frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1017/96 af 5. juni 1996 om berigtigelse af den tyske og spanske udgave af forordning (EØF) nr. 920/89, for så vidt angår mærkning af gulerødder

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1018/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af importtold for ris

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1019/96 af 5. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1020/96 af 5. juni 1996 om fastsættelse af importtold for korn

26

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/347/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. maj 1996 om godkendelse af den af Østrig forelagte plan for undersøgelse for restkoncentrationer (Kun den tyske udgave er autentisk) (1)

29

  

96/348/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. maj 1996 om godkendelse af den af Sverige forelagte plan for undersøgelse for restkoncentrationer (Kun den svenske udgave er autentisk) (1)

30

  

96/349/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. maj 1996 om godkendelse af den af Finland forelagte plan for undersøgelse for restkoncentrationer (Kun den finske udgave er autentisk) (1)

31

  

96/350/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. maj 1996 om tilpasning af bilag IIA og IIB til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald (1)

32

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 af 8. december 1994 om indførelse af en procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 322 af 15. december 1994)

35

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Vedtægt for det rådgivende udvalg for faglig uddannelse (63/688/EØF)

35

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top