EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:122:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 122, 22. maj 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 122
39. årgang
22. maj 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 902/96 af 20. maj 1996 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 903/96 af 20. maj 1996 om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i andet halvår af 1996

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 904/96 af 21. maj 1996 om berigtigelse for anden gang af forordning (EF) nr. 1802/95 om tilpasning og ændring af de forordninger om mælk og mejeriprodukter, ved hvilke der før den 1. februar 1995 blev fastsat visse priser og beløb, hvis værdi i ecu er blevet tilpasset som følge af afskaffelsen af justeringsfaktoren for landbrugsomregningskurserne

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 905/96 af 21. maj 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1201/89 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 906/96 af 21. maj 1996 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 907/96 af 21. maj 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 908/96 af 21. maj 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 909/96 af 21. maj 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

*

Rådets direktiv 96/30/EF af 13. maj 1996 om ændring af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

14

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/317/EF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT

15

  

AFTALE i form af brevveksling om forhandlinger mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT om ris

16

  

Kommissionen

  

96/318/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Frankrigs anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den franske udgave er autentisk)

20

  

96/319/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Belgiens anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den franske og nederlandske udgave er autentiske)

21

  

96/320/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Tysklands anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den tyske udgave er autentisk)

22

  

96/321/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Østrigs anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den tyske udgave er autentisk)

23

  

96/322/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Danmarks anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den danske udgave er autentisk)

24

  

96/323/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Irlands anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den engelske udgave er autentisk)

25

  

96/324/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1995 om afslag på Det Forenede Kongeriges anmodning om anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til medicinalvarer fra Spanien (Kun den engelske udgave er autentisk)

26
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top