EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:115:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 115, 9. maj 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 115
39. årgang
9. maj 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 846/96 af 6. maj 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 3074/95 om fastsættelse for 1996 af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 848/96 af 8. maj 1996 om udstedelse af eksportlicenser uden forudfastsættelse af restitutionen i frugt- og grøntsagssektoren

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 849/96 af 8. maj 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 850/96 af 8. maj 1996 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 1996/97

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 851/96 af 8. maj 1996 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1996/97

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 852/96 af 8. maj 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter samt hvad angår støtten

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 853/96 af 8. maj 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 2993/94 om fastsættelsen af støtten for levering til De Kanariske Øer af mejeriprodukter inden for rammerne af den ordning, som er fastsat i artikel 2-4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 854/96 af 8. maj 1996 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 855/96 af 8. maj 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

34

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 856/96 af 8. maj 1996 om fastsættelse af importtold for korn

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 857/96 af 8. maj 1996 om fastsættelse af importtold for ris

39

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/300/Euratom, EF:

 
 

*

RÅDET OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 22. april 1996 om indgåelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side

42

  

TILLÆGSPROTOKOL til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side

43

  

Kommissionen

  

96/301/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. maj 1996 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top