EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:103:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 103, 26. april 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 103
39. årgang
26. april 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 752/96 af 22. april 1996 om ændring af bilag II og III til forordning (EF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 753/96 af 22. april 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 om udvidelse af økonomisk bistand til at omfatte Bosnien-Hercegovina

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 754/96 af 25. april 1996 om indførelse af et forudgående fællesskabstilsyn for indførsel af visse stålkabler med oprindelse i tredjelande

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 755/96 af 25. april 1996 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 756/96 af 25. april 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 757/96 af 25. april 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 758/96 af 25. april 1996 om ændring af importtold for korn

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 759/96 af 25. april 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 760/96 af 25. april 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 761/96 af 25. april 1996 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

33

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 762/96 af 25. april 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter samt hvad angår støtten

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 763/96 af 25. april 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 2993/94 om fastsættelsen af støtten for levering til De Kanariske Øer af mejeriprodukter inden for rammerne af den ordning, som er fastsat i artikel 2-4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

40

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/275/EF:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 22. april 1996 om indgåelse af tredje tillægsprotokol til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side

52

  

TREDJE TILLÆGSPROTOKOL til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side

53

  

Kommissionen

  

96/276/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 1996 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for toskallede bløddyr fra Tunesien (1)

56

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top