EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:083:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 83, 2. april 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 83
39. årgang
2. april 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 577/96 af 25. marts 1996 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. juli 1994 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 578/96 af 25. marts 1996 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. januar 1995 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

4

 

*

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 579/96 af 25. marts 1996 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. juli 1995 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 580/96 af 1. april 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 512/96 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 581/96 af 1. april 1996 om fastsættelse for marts 1996 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 582/96 af 1. april 1996 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 156. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 583/96 af 1. april 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/246/EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 25. marts 1996 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

16

  

Kommissionen

  

96/247/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. marts 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Nederlandene (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

17

  

96/248/EF:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 26. marts 1996 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

18

  

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

  

96/249/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 161 af 15. februar 1996 om den refusion, som den kompetente institution i en medlemsstat skal foretage af udgifter afholdt under et ophold i en anden medlemsstat, ifølge den i artikel 34, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede fremgangsmåde

19

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 af 22. december 1995 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

20
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top