EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:077:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 77, 27. marts 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 77
39. årgang
27. marts 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 515/96 af 25. marts 1996 om ophævelse af forordning (EF) nr. 2674/94 om indførelse af endelige antidumpingforanstaltninger på importen af furazolidon med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 516/96 af 26. marts 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 96/96 om åbning af en løbende licitation med over 50 000 tons byg, som det tyske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Grækenland

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 517/96 af 26. marts 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 94/96 om åbning af en løbende licitation med over 80 000 tons rug, som det danske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien

4

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 518/96 af 26. marts 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 97/96 om åbning af en løbende licitation med over 89 000 tons byg, som det danske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning på Sardinien

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 519/96 af 26. marts 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 98/96 om åbning af en løbende licitation med over 320 000 tons rug, som det tyske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 520/96 af 26. marts 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 110/96 om åbning af en løbende licitation med over 180 000 tons byg, som det tyske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 521/96 af 26. marts 1996 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 522/96 af 26. marts 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 og om ændring af forordning (EF) nr. 529/95 om udskydelse, for så vidt angår indførsler fra visse tredjelande, af fristen for anvendelsen af artikel 11, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 523/96 af 26. marts 1996 om tilpasning af den maksimale årlige fiskeriindsats for visse fiskerier

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 524/96 af 26. marts 1996 om fastsættelse af udligningsstøtten for EF- bananer, der er markedsført i 1995, og af enhedsbeløbet for forskuddene for 1996 og om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1858/93, for så vidt angår fristen for udbetaling af restbeløbet af støtten

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 525/96 af 26. marts 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 526/96 af 26. marts 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

18

 

*

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/230/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 1996 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget

29

  

96/231/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 1996 om beskikkelse af to suppleanter til Regionsudvalget

30

  

Kommissionen

  

96/232/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. marts 1996 om ordningen for sammenlignende fællesskabsundersøgelser af læggekartofler efter direktiv 66/403/EØF om handel med læggekartofler

31

  

96/233/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. marts 1996 om opstilling af en liste over godkendte akvakulturbrug i Danmark (1)

33

  

96/234/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. marts 1996 om tilrettelæggelse af efteruddannelsesprogrammer i Irland for personale i veterinærsektoren (Kun den engelske udgave er autentisk)

35

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3009/95 af 22. december 1995 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

42

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top