Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:065:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 65, 15. marts 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 65
39. årgang
15. marts 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 462/96 af 11. marts 1996 om suspension af forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 2471/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2472/94 og forordning (EF) nr. 2815/95 for så vidt angår afbrydelsen af økonomiske og finansielle forbindelser med Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), de områder i Republikken Kroatien, der beskyttes af De Forenede Nationer, og de områder i Republikken Bosnien-Hercegovina, der kontrolleres af de bosniske serberes styrker

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 463/96 af 11. marts 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 med henblik på udvidelse af den økonomiske bistand til også at omfatte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 464/96 af 14. marts 1996 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2914/95 om indførelse af forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EKSF- og EF-traktaterne og har oprindelse i visse tredjelande

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 465/96 af 14. marts 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 2898/95 om bestemmelser for kontrollen med, om kvalitetsnormerne for bananer overholdes

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 466/96 af 14. marts 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1164/89 om gennemførelsesbestemmelserne for støtte til spindhør og hamp

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 467/96 af 14. marts 1996 om visse spanske regioners fritagelse for ekstraordinær jordudtagning i produktionsåret 1996/97

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 468/96 af 14. marts 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 469/96 af 14. marts 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens direktiv 96/12/EF af 8. marts 1996 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1)

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

96/201/EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 11. marts 1996 om suspension af afgørelse 93/235/EKSF om ophævelse af afgørelse 95/510/EKSF for så vidt angår afbrydelsen af økonomiske og finansielle forbindelser med Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), de områder af Republikken Kroatien, der beskyttes af De Forenede Nationer, og de områder af Republikken Bosnien-Hercegovina, der kontrolleres af de bosniske serberes styrker

38

  

Kommissionen

  

96/202/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. marts 1996 om et tidsbegrænset forsøg vedrørende maksimumsindholdet af affald i frø af sojabønner

39

  

96/203/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. marts 1996 om ændring af Kommissionens beslutning 92/195/EØF om et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, for så vidt angår forhøjelse af et partis maksimale vægt

41

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 387/96 af 1. marts 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2698/93 og (EF) nr. 1590/94 og om fastsættelse af de mængder, der er til rådighed i svinekødssektoren for perioden fra den 1. april til den 30. juni 1996 i forbindelse med de EF-toldkontingenter, der er fastsat i Europaaftalerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3066/95

42

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top