EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:051:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 51, 1. marts 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 51
39. årgang
1. marts 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 363/96 af 26. februar 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1602/92 om midlertidig undtagelse fra anvendelse af Fællesskabets antidumpingforanstaltninger ved import af visse følsomme varer til De Kanariske Øer

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 364/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af importtold for korn

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 365/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af importtold for ris

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 366/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 367/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 368/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 369/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 370/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 371/96 af 29. februar 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 372/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 373/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 374/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 375/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/96 af 29. februar 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 897/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 for så vidt angår pilotprojekter vedrørende løbende bestemmelse af EF-fiskerfartøjers position

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 377/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 378/96 af 29. februar 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 379/96 af 29. februar 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 380/96 af 29. februar 1996 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

37

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 381/96 af 29. februar 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 382/96 af 29. februar 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 383/96 af 29. februar 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

43

 

*

Kommissionens direktiv 96/7/EF af 21. februar 1996 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1)

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/174/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 26. februar 1996 om ændring af afgørelse 91/115/EØF om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik

48

  

96/175/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 26. februar 1996 om beskikkelse af tre suppleanter til Regionsudvalget

50

  

96/176/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 26. februar 1996 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget

51

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top