EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:034:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 34, 13. februar 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 34
39. årgang
13. februar 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 256/96 af 12. februar 1996 om levering af korn som fødevarehjælp

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 257/96 af 12. februar 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3388/81 og (EØF) nr. 1442/88 for så vidt angår visse beløb, hvis ecu- værdi er blevet justeret som følge af afskaffelsen af justeringsfaktoren for landbrugsomregningskurserne

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 258/96 af 12. februar 1996 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for så vidt angår den særlige forsyningsordning for tørret foder

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 259/96 af 12. februar 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3478/92 og (EF) nr. 1066/95 for så vidt angår overdragelse af rettigheder og tillæg til dyrkningskontrakter for råtobak

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 260/96 af 12. februar 1996 om ændring af de forordninger for sukker, ved hvilke der før den 1. februar 1995 blev fastsat visse priser og beløb, hvis værdi i ecu er blevet tilpasset som følge af afskaffelsen af justeringsfaktoren for landbrugsomregningskurserne

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 261/96 af 12. februar 1996 om åbning af løbende licitationer vedrørende salg af bageegnet blød hvede fra det franske og det tyske interventionsorgan med henblik på udførsel til en række AVS-lande i løbet af produktionsåret 1995/96

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 262/96 af 12. februar 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 263/96 af 12. februar 1996 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Marokko

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 264/96 af 12. februar 1996 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i januar 1996 for visse oste kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 265/96 af 12. februar 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/147/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. januar 1996 om indgåelse af en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

33

  

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

34

 

*

Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Republikken Østrig, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

37

  

Kommissionen

  

96/148/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. juli 1995 om de foranstaltninger, som Frankrig har truffet som følge af blokaderne af det franske vejnet i 1992 (Kun den franske udgave er autentisk)

38

  

96/149/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 2. februar 1996 om anerkendelse af den irske standard IS310: First Edition, som fastlægger specifikationer for miljøstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 (1)

42

  

96/150/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 2. februar 1996 om anerkendelse af den britiske standard BS7750:1994, som fastlægger specifikationer for miljøstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 (1)

44

  

96/151/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 2. februar 1996 om anerkendelse af den spanske standard UNE 77-801(2)- 94: First Edition, som fastlægger specifikationer for miljøstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 (1)

46

  

96/152/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 2. februar 1996 om finsk støtte til sædekorn (Kun den finske tekst er autentisk)

48

  

96/153/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. februar 1996 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Thrips palmi Karny, for så vidt angår Nederlandene

49

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top