EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:031:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 31, 9. februar 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 31
39. årgang
9. februar 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 239/96 af 8. februar 1996 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, indgivet i januar 1996, om importlicenser for fersk, kølet og frosset oksekød i forbindelse med de importordninger, der er fastsat i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 240/96 af 31. januar 1996 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler (1)

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 241/96 af 7. februar 1996 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 242/96 af 7. februar 1996 om tarifering af visse varer i den kombinerende nomenklatur

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 243/96 af 8. februar 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 244/96 af 8. februar 1996 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/133/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 1/96 truffet af Associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side den 30. januar 1996 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til konkurrencebestemmelserne i artikel 64, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side samt gennemførelsesbestemmelser til artikel 8, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-traktaten

21

  

Kommissionen

  

96/134/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. januar 1996 om ændring af beslutning 91/448/EØF om de i artikel 4 i Rådets direktiv 90/219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismers omtalte retningslinjer for klassificering (1)

25

  

96/135/EF:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 23. januar 1996 om de ansøgninger om importlicenser for Basmati-ris, der er indgivet i løbet af de første fem arbejdsdage af januar 1996 som led i ordningen i Rådets forordning (EØF) nr. 3877/86

28

  

96/136/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. januar 1996 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

29

  

96/137/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 29. januar 1996 om ændring af beslutning 96/86/EF om den foreløbige liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kød af vildtlevende vildt (1)

31

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top