EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:269:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 269, 11. november 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 269
38. årgang
11. november 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2624/95 af 10. november 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3220/90 om betingelserne for anvendelse af visse ønologiske fremgangsmåder, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2625/95 af 10. november 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 1591/95, idet der tilføjes nogle kontrolbestemmelser i ordningen vedrørende eksportrestitutioner for glucose og glucosesirup, der anvendes i visse forarbejdede frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2626/95 af 10. november 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1014/90 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2627/95 af 10. november 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2273/93 om fastsættelse af interventionscentrene for korn

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2628/95 af 10. november 1995 om udstedelse af eksportlicenser for frugt og grøntsager med forudfastsættelse af restitutioner

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2629/95 af 10. november 1995 om ændring af fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2630/95 af 10. november 1995 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2631/95 af 10. november 1995 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for fjerkrækød

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2632/95 af 10. november 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2633/95 af 10. november 1995 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2634/95 af 10. november 1995 om ændring af importtold for korn

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/468/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 6. november 1995 om fællesskabsstøtte til telematisk dataudveksling mellem administrationerne i Fællesskabet (IDA)

23

  

Kommissionen

  

95/469/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. oktober 1995 om listen over de kontrolprogrammer for forebyggelse af zoonoser, der kan få EF-tilskud i 1996

26

  

95/470/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. oktober 1995 om fastsættelse af listen over godkendte fiskebrug i Belgien

28

  

95/471/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. oktober 1995 om ændring af beslutning 93/590/EF om Fællesskabets indkøb af mund- og klovesygeantigener som led i EF- foranstaltningen til beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner

29

  

95/472/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 1995 om EF-tilskud til driften af EF-referencelaboratoriet for klassisk svinepest, Hannover, Tyskland (Kun den tyske udgave er autentiek) (1)

30

  

95/473/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 1995 om listen over godkendte akvakulturbrug i Frankrig

31

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top