Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:265:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 265, 8. november 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 265
38. årgang
8. november 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2594/95 af 7. november 1995 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for visse fjerkrækødsprodukter fra Bulgarien for perioden 1. juli til 31. december 1995, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2179/95

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2595/95 af 7. november 1995 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2596/95 af 7. november 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

*

Rådets direktiv 95/52/EF af 25. oktober 1995 om ændring af direktiv 90/675/EØF om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet

16

 

*

Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet

17

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/455/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. marts 1995 om bestemmelserne om nedsættelse i Syditalien af sociale bidrag, som påhviler virksomhederne, og skattefinansiering af nogle af disse bidrag (Kun den italienske udgave er autentisk) (1)

23

  

95/456/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. marts 1995 Statsstøttesag C 1A/92 - Græsk støtteordning i medicinalsektoren finansieret ved afgifter på lægemidler og dermed beslægtede varer (Kun den græske udgave er autentisk) (1)

30

  

95/457/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 1995 om en dispensationsanmodning fra Den Italienske Republik i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den italienske udgave er autentisk)

36

  

95/458/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 1995 om en dispensationsanmodning fra Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den tyske udgave er autentisk)

37

  

95/459/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 1995 om en dispensationsanmodning fra Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den engelske udgave er autentisk)

38

  

95/460/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. oktober 1995 om en dispensationsanmodning fra Forbundsrepublikken Tyskland i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den tyske udgave er autentisk)

39

  

95/461/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 1995 om beskyttelsesforanstaltninger for venezuelansk encephalomyelitis i Venezuela og i Colombia

40

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top