EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:262:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 262, 1. november 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 262
38. årgang
1. november 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2555/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1813/95

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2556/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

2

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2557/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

4

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2558/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2559/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2560/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2561/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2562/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

14

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2563/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2564/95 af 27. oktober 1995 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2565/95 af 30. oktober 1995 om indstilling af fiskeri efter hellefisk fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2566/95 af 31. oktober 1995 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets forordning (EØF) nr. 54/93 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Indien og Republikken Korea

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2567/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af støttebeløb til privat oplagring af tiarmet blæksprutte af arten Loligo patagonica

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2568/95 af 31. oktober 1995 om omfordeling inden for toldkontingentet for indførsel af bananer til Fællesskabet af Nicaraguas kvote for 1996 til Columbia

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2569/95 af 31. oktober 1995 om supplering af forordning (EØF) nr. 2385/91 for så vidt angår de geografiske områder i Østrig, hvor fårekødsproducenter, der foretager græsningsskifte, betragtes som producenter i et ugunstigt stillet område

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2570/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse for produktionsåret 1994/95 af den anslåede olivenolieproduktion samt af det enhedsbeløb for produktionsstøtten, der kan udbetales som forskud

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af interventionsprisen for olivenolie for produktionsåret 1995/96, der nedsættes som følge af overskridelsen af den maksimale garantimængde i produktionsårene 1993/94 og 1994/95

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2572/95 af 31. oktober 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 1477/95 om visse overgangsforanstaltninger for iværksættelsen af Uruguay- rundens landbrugsaftale i olivenoliesektoren

37

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2573/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af importtold for korn

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2574/95 af 31. oktober 1995 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2575/95 af 31. oktober 1995 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

43

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2576/95 af 31. oktober 1995 om ændring af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren

45

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2577/95 af 31. oktober 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2578/95 af 31. oktober 1995 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

49

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2579/95 af 31. oktober 1995 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II

51

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/445/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 1995 om indgåelse af rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

53

  

Rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

54

 

*

Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsesdatoen for rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

66
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top