Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:249:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 249, 17. oktober 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 249
38. årgang
17. oktober 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2425/95 af 16. oktober 1995 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til traktaten

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2426/95 af 16. oktober 1995 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse magnetplader (3,5" disketter) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, Mexico og Malaysia

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2427/95 af 16. oktober 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 1921/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2428/95 af 16. oktober 1995 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2429/95 af 16. oktober 1995 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben rundkornet ris, der udføres til visse tredjelande

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/95 af 16. oktober 1995 om licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutionen for sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2431/95 af 16. oktober 1995 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves med oprindelse i andre lande end Kina, Bulgarien, Polen og Rumænien

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2432/95 af 16. oktober 1995 om udstedelse af eksportlicenser for forarbejdede frugter og grøntsager

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2433/95 af 16. oktober 1995 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser indgivet i løbet af dagen den 16. oktober 1995 i oksekødsektoren for samhandelen med Spanien

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2434/95 af 16. oktober 1995 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2435/95 af 16. oktober 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

 

*

Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej

35

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring

  

95/419/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 156 af 7. april 1995 om prioritetsregler i forbindelse med ret til ydelser fra syge- og moderskabsforsikringen

41

  

95/420/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 19. juli 1995 om ændring af afgørelse 82/43/EØF om oprettelse af et rådgivende udvalg for ligestilling mellem kvinder og mænd

43

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 af 28. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og om fastsættelse af tillægsimporttold for fjerkrækød og æg samt ægalbumin og om ophævelse af forordning nr. 163/67/EØF (EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995)

47

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1600/95 af 30. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen og om åbning af toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter

47

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/95 af 10. oktober 1995 om fastsættelse af repræsentative priser og tillægsimporttold for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 (EFT nr. L 242 af 11. 10. 1995)

47

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2411/95 af 12. oktober 1995 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for oksekød (EFT nr. L 246 af 13. 10. 1995)

48
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top