Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:225:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 225, 22. september 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 225
38. årgang
22. september 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/95 af 21. september 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 933/94 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 3600/92 for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udpegning af rapporterende medlemsstater

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2231/95 af 21. september 1995 om åbning og forvaltning ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2179/95 af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter fra sektorerne for korn, mælk og mejeriprodukter, svinekød og fjerkrækød med oprindelse i Ungarn for perioden 1. juli til 31. december 1995

4

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2232/95 af 21. september 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2233/95 af 21. september 1995 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2234/95 af 21. september 1995 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for fjerde kvartal af 1995 og om indgivelse af nye ansøgninger

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2235/95 af 21. september 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i august 1995 om importlicenser for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

16

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Europa-Parlamentet

  

95/376/EF, EKSF, Euratom:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. juli 1995 om udnævnelse af ombudsmanden for Den Europæiske Union

17

  

Kommissionen

  

95/377/EF:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 13. september 1995 om anvendelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber ved fordeling af nettoomsætningen på aktivitetskategorier

18
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top