EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:214:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 214, 8. september 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 214
38. årgang
8. september 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2130/95 af 7. september 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2131/95 af 7. september 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2132/95 af 7. september 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, og som er ligestillet med Fællesskabets attester

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/95 af 7. september 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1517/77 om fastsættelse af en liste over de forskellige sortsgrupper af humle, der dyrkes i Fællesskabet

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2134/95 af 7. september 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2814/90 og om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår overførsel af præmierettigheder mellem medlemmer af en og samme producentsammenslutning samt forhøjelse af præmierettighederne til fordel for visse producenter i Italien og Grækenland i sektoren for fåre- og gedekød

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/95 af 7. september 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for sukkersektoren

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/95 af 7. september 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3719/88 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2138/95 af 7. september 1995 om fastsættelse for august 1995 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2139/95 af 7. september 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2140/95 af 7. september 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2141/95 af 7. september 1995 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2142/95 af 7. september 1995 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2128/95 om ændring af importtold for korn

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2143/95 af 7. september 1995 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

33

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2144/95 af 7. september 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2145/95 af 7. september 1995 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for produkter henhørende under KN-kode 1108 13 00

37
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top