EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:186:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 186, 5. august 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 186
38. årgang
5. august 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1935/95 af 22. juni 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1936/95 af 3. august 1995 om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1391/91 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aspartam med oprindelse i Japan og Amerikas Forenede Stater

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1937/95 af 4. august 1995 om fastsættelse af landbrugselementerne og tillægstolden for perioden 1. juli til 30. september 1995 for import til Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 fra Schweiz

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1938/95 af 4. august 1995 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 100 000 tons hård hvede, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1939/95 af 4. august 1995 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 8 400 tons majs, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1940/95 af 4. august 1995 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 16 000 tons byg, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1941/95 af 4. august 1995 om åbning for andet halvår 1995 og fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser med hensyn til toldkontingenterne for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i og indført fra Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1942/95 af 4. august 1995 om fastsættelse for perioden fra 1. juli 1995 til 30. juni 1996 af gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, der er fastsat i de Europaaftaler, der er indgået mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien på den anden side

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1943/95 af 4. august 1995 om støttebeløbet til portugisiske producenter af uafskallet ris i høståret 1995/96

37

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1944/95 af 4. august 1995 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1927/95 om ændring af importtold for korn

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1945/95 af 4. august 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/308/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 1995 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer

42

  

Konvention om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer

44

  

Kommissionen

  

95/309/EF, Euratom:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. juli 1995 om specificering af principperne for opgørelse af boligtjenester i forbindelse med gennemførelse af bestemmelserne i artikel 1 i Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom

59

  

95/310/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. juli 1995 om ændring af beslutning 94/448/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i New Zealand

70

  

95/311/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. juli 1995 om ændring af beslutning 95/173/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Peru (1)

78

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top