Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:184:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 184, 3. august 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 184
38. årgang
3. august 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1909/95 af 24. juli 1995 om syttende ændring af forordning (EØF) nr. 3094/86 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1910/95 af 2. august 1995 om salg til forudfastsatte priser af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forsyning af De Kanariske Øer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 230/95

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1911/95 af 2. august 1995 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1908/95 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld for produktionsåret 1995/96

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1912/95 af 2. august 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1913/95 af 2. august 1995 om fastsættelse af importtold for korn

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1914/95 af 2. august 1995 om fastsættelse af importtold for ris

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/95 af 2. august 1995 om overgangsforanstaltninger for indførsel af særligt præferencerårørsukker til raffinering

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/95 af 2. august 1995 om gennemførelsesbestemmelser for indførsel i henhold til et toldkontingent i forbindelse med præferenceaftaler om råt rørsukker til raffinering

18

 

*

Kommissionens direktiv 95/43/EF af 20. juli 1995 om ændring af bilag C og D til Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF

21

 

*

Kommissionens direktiv 95/44/EF af 26. juli 1995 om de betingelser, hvorunder visse skadegørende planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i bilag I-V til Rådets direktiv 77/93/EØF, må føres ind i eller flyttes inden for Fællesskabet eller visse beskyttede zoner inden for dette med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling

34

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/297/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 1995 om godkendelse af den første ændring af den af Tyskland forelagte plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen og Rheinland-Pfalz (Kun den tyske udgave er autentisk) (1)

47

  

95/298/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 1995 om ændring af beslutning 95/30/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Marokko

48

  

95/299/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 1995 om ændring af beslutning 93/437/EØF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Argentina

49

  

95/300/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. juli 1995 om ændring af beslutning 94/887/EF om undtagelse af visse dele af Spaniens område fra forbud på grund af afrikansk svinepest og om ophævelse af Rådets beslutning 89/21/EØF

55

  

95/301/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. juli 1995 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Rusland

59

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top