Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:172:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 172, 22. juli 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 172
38. årgang
22. juli 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1766/95 af 21. juli 1995 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

1

 

*

95/276/EF: Ændringer i procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans af 6. juli 1995

3

 

*

Kommissionens direktiv 95/35/EF af 14. juli 1995 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1)

6

 

*

Kommissionens direktiv 95/36/EF af 14. juli 1995 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1)

8

 

*

Kommissionens direktiv 95/37/EF af 18. juli 1995 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer

21

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/278/EF, Euratom, EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for De Europæiske Fællesskabers medlemsstater den 17. juli 1995 om udnævnelse af medlemmer af Retten i Første Instans

23

  

Kommissionen

  

95/279/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 93/588/EØF om vedtagelse af et fællesskabshandlingsprogram for faglig uddannelse af embedsmænd i afgiftsadministrationerne

24

  

95/280/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. juli 1995 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EF) nr. 3206/94 om listen for 1995 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m

28

  

95/281/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. juli 1995 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

30

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top