Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:147:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 147, 30. juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 147
38. årgang
30. juni 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1498/95 af 28. juni 1995 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1499/95 af 28. juni 1995 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører tysk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/95 af 28. juni 1995 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører finsk flag

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1502/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 1995/96 til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår fastsættelse af importtold for korn

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/95 af 29. juni 1995 om fritagelse for visse medlemsstater fra forpligtelsen til at foretage offentlige opkøb af visse arter frugt og grøntsager

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1504/95 af 29. juni 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1559/94 for så vidt angår midlertidig tilpasning af visse bestemmelser for indførsel til Fællesskabet af visse æg- og fjerkrækødsprodukter fra Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der er indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay-runden

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/95 af 29. juni 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 903/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i sektoren for fjerkrækød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med forhandlingerne med Uruguay- runden

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1506/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse for produktionsåret 1995 af det anslåede indkomsttab, det anslåede præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og moderged og det andet forskud på dette præmiebeløb

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1507/95 af 29. juni 1995 om fravigelse i svinekødssektoren af forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og af forordning (EØF) nr. 3719/88 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1508/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 1151/95 kan imødekommes

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1509/95 af 29. juni 1995 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for visse korn- og risprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1510/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1511/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1512/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1513/95 af 29. juni 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1514/95 af 29. juni 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 437/95 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende en særlig restitution for udførsel af fjerkrækød til visse tredjelande

45

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1515/95 af 29. juni 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2245/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for produkter henhørender under KN-kode 0714 10 91 og 0714 90 11 med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) i forbindelse med gennemførelsen af den landbrugsaftale, som er indgået under forhandlingerne i Uruguay-rundens regi

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/95 af 29. juni 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1722/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 og (EØF) nr. 1418/76 for så vidt angår ordningerne med produktionsrestitutioner for korn og ris

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 og (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for produkter forarbejdet på basis af korn og ris, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

55

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1519/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

60

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1520/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

62

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1521/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

65

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1522/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

68

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1523/95 af 29. juni 1995 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser indgivet i løbet af dagen den 29. juni 1995 i oksekødsektoren for samhandelen med Spanien

69

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1524/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

70

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1525/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

72

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1526/95 af 29. juni 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

75

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3282/94 af 19. december 1994 om forlængelse for 1995 af anvendelsen af forordning (EØF) nr. 3833/90, (EØF) nr. 3835/90 og (EØF) nr. 3900/91 om anvendelse af generelle toldpræferencer på visse landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande

77

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1412/95 af 22. juni 1995 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (EFT nr. L 140 af 23. 6. 1995)

77
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top