Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:141:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 141, 24. juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 141
38. årgang
24. juni 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1416/95 af 19. juni 1995 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i 1995 for visse forarbejdede landbrugsprodukter

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1417/95 af 23. juni 1995 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/95 af 23. juni 1995 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenten for uforarbejdede tørrede figner i produktionsåret 1995/96

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1419/95 af 23. juni 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 437/95 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende en særlig restitution for udførsel af fjerkrækød til visse tredjelande

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1420/95 af 23. juni 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 865/90 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige importordning for sorghum og hirse med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller de oversøiske lande og territorier (OLT)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1421/95 af 23. juni 1995 om fastsættelse af oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner fra produktionsåret 1994/95

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter, undtagen melasse

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1424/95 af 23. juni 1995 om midlertidig tilpasning af de særlige importordninger for visse oksekødsprodukter med oprindelse i Schweiz og i republikkerne Bosnien- Hercegovina, Kroatien, Slovenien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med henblik på iværksættelse af den landbrugsaftale, der er indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay-runden

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1425/95 af 23. juni 1995 om ændring af eksportrestitutionerne inden for svinekødsektoren

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1426/95 af 23. juni 1995 om suspension af forudfastsættelsen af landbrugsomregningskursen for visse valutaer

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1427/95 af 23. juni 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om forudfastsættelsesattester for eksportrestitutioner for visse produkter fra sektoren for fjerkrækød, indgivet den 19. og 20. juni 1995, kan imødekommes

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1428/95 af 23. juni 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen for tilsat sukker

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/95 af 23. juni 1995 om eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen for tilsat sukker

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1431/95 af 23. juni 1995 om åbning af en løbende licitation over 200 000 tons rug, som det tyske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1432/95 af 23. juni 1995 om åbning af en løbende licitation over 50 000 tons byg, som det tyske interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning på Sardinien

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1433/95 af 23. juni 1995 om åbning af en løbende licitation over 250 000 tons byg, som Det Forenede Kongeriges interventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien

43

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1434/95 af 23. juni 1995 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

47

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1435/95 af 23. juni 1995 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

49

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Europa-Parlamentet

  

95/220/EF, Euratom, EKSF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1992 vedrørende sektion i - Parlamentet, II - Rådet, III - Kommissionen, IV - Domstolen og V - Revisionsretten

51

  

Beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1992

54

  

95/221/EF, Euratom, EKSF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1993 vedrørende sektion i - Parlamentet, II - Rådet, III - Kommissionen, IV - Domstolen og V - Revisionsretten

58

  

Beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1993

61

  

95/222/EKSF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om meddelelse af decharge til Kommissionen for forvaltningen af EKSF for regnskabsåret 1993

67

  

Beslutning om beretning fra Revisionsretten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs årsregnskab pr. 31. december 1993 om Revisionsrettens beretning om EKSF's regnskabsforvaltning og økonomiske forvaltning

73

  

95/223/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1993

75

  

95/224/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1993

77

  

95/225/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Femte Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1993

79

  

95/226/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Sjette Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1993

80

  

95/227/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. april 1995 om decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Syvende Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1993

81

  

Beslutning med bemærkningerne til afgørelserne om decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Femte, Sjette og Syvende Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1993

82

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1305/95 af 8. juni 1995 om visse overgangsforanstaltninger vedrørende den ordning med indgangspriser, der gælder for agurker til forarbejdning (EFT nr. L 126 af 9. 6. 1995)

84
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top