EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:118:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 118, 25. maj 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 118
38. årgang
25. maj 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1168/95 af 22. maj 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 830/92 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse garner af polyester (korte kemofibre) for så vidt angår varer med oprindelse i Indonesien

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1169/95 af 22. maj 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 2271/94 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm med oprindelse i Thailand, men eksporteret til Fællesskabet fra et andet land

4

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1170/95 af 22. maj 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 2819/94 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af kaliumpermanganat med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

6

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1171/95 af 22. maj 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 3359/93 om ændring af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af ferrosilicium med oprindelse i Rusland, Kasakhstan, Ukraine, Island, Norge, Sverige, Venezuela og Brasilien

7

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande

10

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1173/95 af 22. maj 1995 om sekstende ændring af forordning (EØF) nr. 3094/86 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1174/95 af 24. maj 1995 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1175/95 af 24. maj 1995 om suspension af forudfastsættelse af eksportrestitutionen for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1176/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1177/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1178/95 af 24. maj 1995 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 70 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1179/95 af 24. maj 1995 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 30 000 tons rug, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1180/95 af 24. maj 1995 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons byg, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1181/95 af 24. maj 1995 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 561/95

40

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1182/95 af 24. maj 1995 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Uruguay-rundens landbrugsaftale i oksekødssektoren

45

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1183/95 af 24. maj 1995 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

49

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1184/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om forudfastsættelsesattester for eksportrestitutioner for visse produkter fra sektoren for fjerkrækød, indgivet den 22. og 23. maj 1995, kan imødekommes

51

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1185/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af importafgifter for levende får og geder samt for fåre- og gedekød bortset fra frosset kød

52

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1186/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af importafgifter for frosset fåre- og gedekød

54

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1187/95 af 24. maj 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

56

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1188/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

58

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1189/95 af 24. maj 1995 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

60

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1190/95 af 24. maj 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 2993/94 om fastsættelsen af støtten for levering til De Kanariske Øer af mejeriprodukter inden for rammerne af den ordning, som er fastsat i artikel 2 til 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

70

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1191/95 af 24. maj 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter samt hvad angår støtten

81

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1192/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 50. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1021/94

86

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1193/95 af 24. maj 1995 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

87

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1194/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

89

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1195/95 af 24. maj 1995 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

91

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/95 af 24. maj 1995 om midlertidig suspension af forudfastsættelse af eksportrestitutionerne for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser som omhandlet i forordning (EF) nr. 974/95 om overgangsforanstaltninger ved iværksættelsen af Uruguay-rundens landbrugsaftale kan imødekommes i sektoren for mælk og mejeriprodukter

92

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/180/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 2. maj 1995 om godtagelse af det ændrede tilsagn, der er afgivet af den thailandske regering i forbindelse med antisubsidieproceduren vedrørende importen af kuglelejer med største udvendige diameter på ikke over 30 mm med oprindelse i Thailand

94
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top