Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:105:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 105, 9. maj 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 105
38. årgang
9. maj 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/95 af 8. maj 1995 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1995/96

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/95 af 5. maj 1995 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1796/81, (EØF) nr. 426/86 og (EØF) nr. 2245/88 og forordning (EØF) nr. 2405/89, (EØF) nr. 3566/90, (EØF) nr. 1558/91, (EØF) nr. 1226/92, (EF) nr. 1071/94, (EF) nr. 3107/94, (EF) nr. 16/95 og (EF) nr. 17/95 for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/95 af 8. maj 1995 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN- kode 02062991, for perioden fra den 1. juli 1995 til den 30. juni 1996

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1034/95 af 8. maj 1995 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1035/95 af 8. maj 1995 om salg ved licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1036/95 af 8. maj 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1037/95 af 8. maj 1995 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

33

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/158/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. april 1995 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

35

  

95/159/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. april 1995 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EF) nr. 3206/94 om listen for 1995 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m

38

  

95/160/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. april 1995 om tillægsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige af avlsfjerkræ og daggamle kyllinger, der skal indsættes i avls- eller brugsfjerkræflokke

40

  

95/161/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. april 1995 om tillægsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige af æglæggere

44
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top