Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:091:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 91, 22. april 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 91
38. årgang
22. april 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 878/95 af 21. april 1995 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 822/87, for så vidt angår muligheden for at foretage tilsætning af syre til vin, hvortil der er foretaget anden tilsætning, og som er produceret i 1994/95 i provinserne Verona og Piacenza (Italien)

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 879/95 af 21. april 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3447/90 om de særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 880/95 af 21. april 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 220/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1360/87 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 881/95 af 21. april 1995 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp

7

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 882/95 af 21. april 1995 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 883/95 af 21. april 1995 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 884/95 af 21. april 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 885/95 af 21. april 1995 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 886/95 af 21. april 1995 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

26

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 887/95 af 21. april 1995 om ophævelse af forordning (EF) nr. 734/95 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for visse korn- og risprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 888/95 af 21. april 1995 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 889/95 af 21. april 1995 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 890/95 af 21. april 1995 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

33

 

*

Kommissionens direktiv 95/9/EF af 7. april 1995 om ændring af direktiv 94/39/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (1)

35

 

*

Kommissionens direktiv 95/10/EF af 7. april 1995 om metoden til beregning af energiindholdet i hunde- og kattefoder med særlige ernæringsformål

39

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/136/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 14. marts 1995 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Østrig ifølge artikel XXVIII i GATT

41

  

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Østrig om et toldkontingent på 5 000 dyr for køer og kvier

42

  

95/137/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 7. april 1995 om Fællesskabets undertegnelse uden ratifikationsforbehold af konventionen om toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til international transport (Genève, den 21. januar 1994)

45

  

Kommissionen

  

95/138/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. marts 1995 om kontrolmetoder til bevarelse af hollandske kvægbesætningers status som officiellt tuberkulosefri (1)

53

  

95/139/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 6. april 1995 om bemyndigelse af Kongeriget Belgien, Den Franske Republik og Kongeriget Nederlandene til midlertidigt at tillade handel med hørfrø, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 69/208/EØF

55

  

95/140/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. april 1995 om ændring af beslutning 91/449/EØF om sundhedscertifikater for kødprodukter, der indføres (1)

56

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top