Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:069:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 69, 29. marts 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 69
38. årgang
29. marts 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 656/95 af 28. marts 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder samt om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 657/95 af 28. marts 1995 om nærmere bestemmelser om forvaltningen af anden rate af de kvantitative kontingenter, der gælder i 1995 for visse varer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 658/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af de beløb, hvormed importafgiften for oksekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) nedsættes

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 659/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 1995 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 660/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 1995 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Rumænien og Bulgarien

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 661/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 662/95 af 28. marts 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 1078/94 og om forhøjelse til 1 800 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 663/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for æg

33

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 664/95 af 28. marts 1995 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af pærer med oprindelse i Schweiz

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 665/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af slusepriser og importbelastninger for ægalbumin og mælkealbumin

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 666/95 af 28. marts 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 667/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

40

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 668/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/95 af 28. marts 1995 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

43

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/88/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. marts 1995 om ændring af beslutning, 94/187/EF, 94/309/EF, 94/344/EF og 94/446/EF, vedrørende dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af visse produkter omfattet af Rådets direktiv 92/118/EØF (1)

45

  

Regionsudvalget

 

*

Ændring af Forretningsorden vedtaget af Regionsudvalget på sit 6. plenarmøde den 1. og 2. februar 1995, og godkendt af Rådet for Den Europæiske Union på sit 1833. møde den 10. marts 1995

47

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# 93/195/EØF: Kommissionens beslutning af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel

48

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top