Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:371:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 371, 31. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 371
37. årgang
31. december 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/946/EF:

 
 

*

Udkast til afgørelse nr. 2/94 truffet af AVS-EF- Toldsamarbejdsudvalget af 25. november 1994 om ændring af afgørelse nr. 4/93 om undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til Republikken Seychellernes særlige situation, for så vidt angår produktionen af tunfiskekonserves

1

  

94/947/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 1/94 truffet af Den Blandede Kommission EØF/EFTA »Fælles Forsendelse« af 8. december 1994 om ændring af tillæg II til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

2

  

94/948/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 2/94 truffet af Den Blandede Kommission EØF/EFTA »Fælles forsendelse« af 8. december 1994 om anvendelse af artikel 34b, stk. 2, i tillæg II til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

4

  

94/949/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 3/94 truffet af Den Blandede Kommission EØF/EFTA »Fælles forsendelse« af 8. december 1994 om ændring af tillæg II til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

6

  

94/950/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 4/94 truffet af Den Blandede Kommission EØF/EFTA »Fælles forsendelse« af 8. december 1994 om overgangsforanstaltninger til gennemførelsen af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

9

  

94/951/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 1994 om anmodninger om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på indførslen af visse kuglelejer med oprindelse i Thailand (NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl og NMB UK Ltd) (Kun de tyske, engelske, franske og italienske udgaver er autentiske)

10

  

94/952/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1994 om godkendelse af Frankrigs programmer for 1995 for udryddelse af anaplasmose og babesiose på Réunion og cowdriose og babesiose på Guadeloupe og Martinique samt om fastsættelse af EF's tilskud (Kun den franske udgave er autentisk)

12

  

94/953/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1994 om tredje ændring af direktiv 91/68/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet

14

  

94/954/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 21. december 1994 om ændring af afgørelse 78/45/EØF vedrørende antallet af medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg for Kosmetologi (1)

15

  

94/955/Euratom:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 1994 om en foranstaltning i henhold til Euratom- traktatens artikel 83 (XVII-004 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid) (Kun den spanske udgave er autentisk)

16

  

94/956/Euratom:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 21. december 1994 om anvendelse af sikkerhedskontrol inden for Euratom i Spanien (Kun den spanske udgave er autentisk)

18

  

94/957/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om de overgangsforanstaltninger, Finland skal anvende med hensyn til veterinærkontrol af levende dyr fra tredjelande, der føres ind i Finland

19

  

94/958/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om de overgangsforanstaltninger, Finland skal anvende med hensyn til veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, der føres ind i Finland

21

  

94/959/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om kontrolmetoder til bevarelse af finske kvægbesætningers status som officielt tuberkulosefri

23

  

94/960/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om kontrolmetoder til bevarelse af finske kvægbesætningers status som officielt brucellosefri

25

  

94/961/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om fjerde ændring af Kommissionens beslutning 93/24/EØF og om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til regioner i Finland der er fri for sygdommen

26

  

94/962/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om ændring af beslutning 93/42/EØF og om supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt til Finland

27

  

94/963/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om Finlands status som område, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease

29

  

94/964/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om godkendelse af den af Finland forelagte plan for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg

30

  

94/965/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om ændring af beslutning 93/52/EØF for at tage hensyn til Finlands situation angående brucellose (B. melitensis)

31

  

94/966/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om fastsættelse af det antal finske Animo-enheder, som kan få EF-tilskud

32

  

94/967/EF:

 
 

*

KOMMISSIONS BESLUTNING af 28. december 1994 om ændring af beslutning 92/175/EØF for så vidt angår listen over Animo-enheder i Finland

33

  

94/968/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om godkendelse af Finlands operationelle program for bekæmpelse af salmonella hos levende dyr og i animalske produkter

36

  

94/969/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. december 1994 om ændring af beslutning 92/175/EØF for så vidt angår listen over Animo-enheder i Østrig

38

  

94/970/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om de overgangsforanstaltninger, Østrig skal anvende med hensyn til veterinærkontrol af levende dyr fra tredjelande, der føres ind i Østrig

41

  

94/971/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om de overgangsforanstaltninger, Østrig skal anvende med hensyn til veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, der føres ind i østrig

44

  

94/972/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om ændring af beslutning 93/52/EØF for at tage hensyn til Sveriges situation angående brucellose (B. melitensis)

48

  

94/973/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om syvende ændring af beslutning 90/442/EØF om koder for anmeldelse af dyresygdomme, for så vidt angår Sverige

49

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top