EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:310:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 310, 3. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 310
37. årgang
3. december 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2935/94 af 2. december 1994 om levering af corned beef som fødevarehjælp

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2936/94 af 1. december 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse industrivarer med oprindelse i Indonesien, Thailand og Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

4

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2937/94 af 1. december 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Indien, Malaysia, Thailand og Filippinerne, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

6

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2938/94 af 2. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2137/93 om fastsættelse af eksportrestitutioner for vin

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2939/94 af 2. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 105/76 om anerkendelse af fiskeriets producentorganisationer

12

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2940/94 af 2. december 1994 om fastsættelse af støtten for levering til De Kanariske Øer af produkter fra olivenoliesektoren inden for rammerne af den ordning, der er fastsat i artikel 2 og 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

15

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2941/94 af 2. december 1994 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1728/92 og (EØF) nr. 1997/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende henholdsvis kornprodukter og risprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene i disse to sektorer

17

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2942/94 af 2. december 1994 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport

18

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2943/94 af 2. december 1994 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne ligger inde med, til eksport

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2944/94 af 2. december 1994 om indførelse af specifikke regler for forvaltning og fordeling af visse kvantitative kontingenter for tekstilvarer fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 517/94 for 1995

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2945/94 af 2. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, for så vidt angår tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb og sanktionsbeløb

57

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2946/94 af 2. december 1994 om fastsættelse af visse vejledende mængder for indførsel af bananer til Fællesskabet for første kvartal 1995

60

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2947/94 af 2. december 1994 om fastsættelse af den fælles nedsættelseskoefficient til beregning af den mængde bananer, der skal tildeles hver erhvervsdrivende i kategori A og B af toldkontingentet for 1995

62

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2948/94 af 2. december 1994 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet

64

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2949/94 af 2. december 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

65

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2950/94 af 2. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

67

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2951/94 af 2. december 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

69

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/774/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. november 1994 om det standardledsagedokument, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab

70

  

94/775/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 1994 om ændring af beslutning 94/143/EF, 94/187/EF, 94/309/EF, 94/344/EF, 94/446/EF og 94/435/EF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af visse produkter omfattet af Rådets direktiv 92/118/EØF (1)

77

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top